Ka Yin Ng

Hong Kong
HK Island
HONG KONG
91964651

Shui Kuen Chan

Hong Kong
Room 2, Flat C, 3/F., Speedy Industrial Building
KWUN TONG